Πάγωμα των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια ανακοίνωσαν οι τράπεζες

Κοινοποίηση άρθρου
Facebook
Twitter
LinkedIn

Οι 4 συστημικές τράπεζες – Alpha Bank, Eurobank, Εθνική & Πειραιώς – αποφάσισαν το πάγωμα των κυμαινόμενων επιτοκίων των στεγαστικών δανείων για 12 μήνες και επιπλέον την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών τους, ανακοινώνοντας με τη μορφή bonus την επιπλέον μείωση των επιτοκίων κατά 0,2%.

Με τον τρόπο αυτό, προστατεύονται τα συνεπή νοικοκυριά από ενδεχόμενες περαιτέρω μελλοντικές αυξήσεις στα επιτόκια βάσης των στεγαστικών τους δανείων (Euribor, Libor, MRO EKΤ κλπ).

Το πρόγραμμα αφορά σε ενήμερα στεγαστικά δάνεια φυσικών προσώπων που είχαν ήδη εκταμιευθεί μέχρι 31.12.2022 και βρίσκεται σε εφαρμογή από αρχές Μαΐου 2023.

Το πάγωμα αφορά τα δάνεια που εκτοκίζονται με βάση το euribor 1 ή 3 μηνών, το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ και το επιτόκιο saron (πρώην libor) με βάση το οποίο τιμολογούνται τα δάνεια που έχουν συναφθεί σε ελβετικό νόμισμα. Με βάση τις ανακοινώσεις των τραπεζών, τα επιτόκια παγώνουν:

– Στο 2,70%-2,72% για όσα δάνεια συνδέονται με το euribor 1 μήνα, από 2,915% που ήταν το αντίστοιχο επιτόκιο την 31η Μαρτίου

– Στο 2,83%-2,85% για όσα δάνεια συνδέονται με το euribor 3 μηνών, από 3,038% που ήταν το αντίστοιχο επιτόκιο την 31η Μαρτίου

– Στο 3,30% για όσα δάνεια συνδέονται με το βασικό επιτόκιο χρηματοδότησης της ΕΚΤ, από 3,50% που ήταν το αντίστοιχο επιτόκιο την 31η Μαρτίου

– Στο 1,20% για όσα δάνεια συνδέονται με το saron (πρώην libor), από 1,4186% που ήταν το αντίστοιχο επιτόκιο την 31η Μαρτίου

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Το πάγωμα των επιτοκίων ισχύει από τον Μάιο του 2023, αφορά δηλαδή τις δόσεις που πληρώνονται από τον Ιούνιο του 2023.

Όσον αφορά στις προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα, που αφορά περίπου 500.000 στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια, ανεξάρτητα αν αφορούν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, αυτές είναι:

1. Να έχουν εκταμιευθεί (ολικά ή τμηματικά) έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

2. Να μην παρουσιάζουν καθυστέρηση οφειλής σε κεφάλαιο, τόκους ή έξοδα στις 28 Απριλίου 2023.

3. Να παραμείνουν ενήμερα, δηλαδή να μην εμφανίσουν οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή, καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος.

4. Η ένταξη των δανειοληπτών στο πρόγραμμα γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια εκ μέρους του δανειολήπτη, με την προϋποθέση ότι είναι συνεπής στις δανειακές υποχρεώσεις του. σας. Ο δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να εξιρεθεί από το πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή.

5. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 2 Μαΐου και θα έχει διάρκεια για 12 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι για 1 χρόνο το επιτόκιο αναφοράς του στεγαστικού δανείου δεν θα μπορεί να αυξηθεί. Παραμένει παγωμένο ανεξάρτητα από την αύξηση στα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών.

6. Αν τα κυμαινόμενα επιτόκια αναφοράς των στεγαστικών δανείων μειωθούν, ο εκτοκισμός θα γίνεται αυτόματα με βάση το μειωμένο επιτόκιο. Συνεπώς, οι δανειολήπτες θα επωφελούνται πλήρως από οποιαδήποτε μείωση στα κυμαινόμενα επιτόκια αναφοράς.

Κοινοποίηση άρθρου
Facebook
Twitter
LinkedIn