Δείτε τα βασικά προϊόντα στεγαστικού
δανείου της Τράπεζας Πειραιώς

Ώς αδειοδοτημένος διαμεσολαβητής από την Τράπεζα Ελλάδος* συνεργαζόμαστε με την Τράπεζας Πειραιώς, παρέχοντάς σας εξειδικευμένη υποστήριξη στη διαδικασία προέγκρισης στεγαστικού δανείου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για εσάς.
*δυνάμει της απόφασης 460/2/07.04.2023 για άδεια λειτουργίας “Μεσίτη Στεγαστικής Πίστης”
(βάσει άρ. 28 παρ. 4 του ν. 4438/2016 & της ΠΕΕ 137/16.04.2018)

Τραπεζικό προϊόν: Στεγαστικό Δάνειο Σταθερού Επιτοκίου

Κατάλληλο για

Επιτόκιο

  • Σταθερό για 3 ή 5 ή 10 ή 15 ή 20 ή 25 ή 30 έτη, πλέον εισφοράς Ν. 128/75

Διάρκεια

Μέχρι 30 έτη 

Ποσό δανείου

Από 20.000 € και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζας

Τραπεζικό προϊόν: Στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο από το Euribor μηνός

Κατάλληλο για

Επιτόκιο

  • Κυμαινόμενο Euribor μηνός πλέον περιθωρίου και εισφοράς Ν. 128/75

Διάρκεια

Μέχρι 30 έτη 

Ποσό δανείου

Από 20.000 € και μέχρι το 80% της εκτιμώμενης αξίας του προσημειούμενου ακινήτου, σύμφωνα με την εκτίμηση του μηχανικού της Τράπεζαςως 100% του συμβολαίου αγοράς.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Τα προϊόντα στεγαστικού δανείου που προβάλλονται καθώς και τα παρουσιαζόμενα στοιχεία που αφορούν σε αυτά ελέγχονται σε τακτική βάση από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των τραπεζών με στόχο την ορθή ενημέρωση.

Οι διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για σχετικές υπηρεσίες των αναφερόμενων παρόχων υπηρεσιών, δεν συνδέονται και δεν συνεργάζονται μαζί τους.