Δείτε τα βασικά προϊόντα στεγαστικού
δανείου της Εθνικής Τράπεζας

Ώς αδειοδοτημένος διαμεσολαβητής από την Τράπεζα Ελλάδος* συνεργαζόμαστε με την Εθνική Τράπεζα, παρέχοντάς σας εξειδικευμένη υποστήριξη στη διαδικασία προέγκρισης στεγαστικού δανείου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για εσάς.
*δυνάμει της απόφασης 460/2/07.04.2023 για άδεια λειτουργίας “Μεσίτη Στεγαστικής Πίστης”
(βάσει άρ. 28 παρ. 4 του ν. 4438/2016 & της ΠΕΕ 137/16.04.2018)

Τραπεζικό προϊόν:
ΕΣΤΙΑ Σταθερό

Κατάλληλο για

Επιτόκιο

  • Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 3, 5, 10, 15, 20, 25 ή 30 χρόνια
ή
  • Κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου

Διάρκεια

Μέχρι 40 χρόνια, αρκεί η ηλικία του νεότερου ατόμου που συμμετέχει στο δάνειο και έχει ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 75 χρόνια κατά τη λήξη του δανείου.

Ποσό δανείου

Από 10.000 € έως το σύνολο (100%) του οφειλόμενου τιμήματος σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς του σπιτιού ή του κόστους εκτέλεσης εργασιών.

Τραπεζικό προϊόν:
ΕΣΤΙΑ Προνόμιο

Κατάλληλο για

Επιτόκιο

  • Κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου

Διάρκεια

Μέχρι 40 χρόνια, αρκεί η ηλικία του νεότερου ατόμου που συμμετέχει στο δάνειο και έχει ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 75 χρόνια κατά τη λήξη του δανείου.

Ποσό δανείου

Από 10.000 € έως το σύνολο (100%) του οφειλόμενου τιμήματος σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς του σπιτιού ή του κόστους εκτέλεσης εργασιών.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Τα προϊόντα στεγαστικού δανείου που προβάλλονται καθώς και τα παρουσιαζόμενα στοιχεία που αφορούν σε αυτά ελέγχονται σε τακτική βάση από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των τραπεζών με στόχο την ορθή ενημέρωση.

Οι διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για σχετικές υπηρεσίες των αναφερόμενων παρόχων υπηρεσιών, δεν συνδέονται και δεν συνεργάζονται μαζί τους.